Lokal

Gemensamhetslokalen ligger på Backluravägen 28 1tr ned. Den kan de boende inom Släggan hyra, det kostar 300:- samt 300:- i depositionsavgift, vilken återfås om lokalen lämnas åter i gott skick. Krav för att hyra lokalen är att du måste bo inom Släggan vara minst 18 år samt ha gällande hemförsäkring.

Hör av er till lokalansvarig för bokning av lokalen:

tfn 072 017 22 81 NYTT TELEFONNUMMER!

telefontid måndag och tisdag kl. 18-20 eller maila till uthyrning@lhslaggan.se

Tyvärr har det framkommit till oss i styrelsen att personer som hyrt lokalen har misskött sig. Är det så att de som hyrt stör bör ni ringa störningsjouren. Är det inte så allvarligt men att ni ändå vill att vi ska veta om något som har hänt, är vi tacksamma om ni lägger en lapp i brevlådan utanför lokalen före kl. 10 dagen efter, eller maila: uthyrning@lhslaggan.se. Vi kollar alltid i brevlådan innan lokalen lämnas åter. På detta sätt kan vi ta upp det som skett med de som hyrt så att de är medvetna om att de stört på något sätt.